fbpx

Ontdek je talenten voordat het te laat is!

1 januari 2023

Op een dag sterft een man plotseling. Hij had netjes geleefd. Als kind was hij al een keurige leerling en volgde altijd goed de opdrachten van de docenten uit. Na twintig jaar trouw het onderwijs te hebben gevolgd, kreeg hij na zijn afstuderen al snel een goed betaalde baan. Op zijn werk konden ze altijd op hem rekenen. Hij was degelijk, plichtsgetrouw en voerde uit wat zijn werkgever hem opdroeg. Al snel kocht hij zijn eerste huis, trouwde en kreeg met zijn vrouw twee kinderen. Hij voelde zich op zijn gemak bij zijn werkgever en bleef zijn werkgever daarom maar liefst vijfendertig jaar trouw. Hij had zijn huis afbetaald en dankzij zijn gematigdheid had hij een flink vermogen vergaard waar zijn kinderen het nodige profijt van zullen hebben. Bij zijn uitvaart werd hij de hemel in geprezen.

Eenmaal bij de hemelpoort aangekomen bleek dat hij voor een toelatingscommissie moest verschijnen. Deze commissie heeft als taak om Petrus te adviseren wie wel en wie niet in de hemel wordt toegelaten. In dit geval luidt het advies: niet opnemen. De wanhopige man, die zich realiseert dat hij voorgoed in de hel moet verblijven smeekt Petrus voor een nadere toelichting.

Deze kreeg hij en werd door Petrus zelf gegeven. Petrus vertelt dat hij altijd netjes, oppassend en gematigd geleefd heeft. Bozer dan ooit roept de man ineens ‘ik kan niet begrijpen dat iemand als ik niet de hemel in mag’. Petrus slaat het dossier open dat hij voor zich heeft liggen. Hierin staat het volgende: De commissie baseert zijn oordeel op het feit dat je niet gelukkig en betekenisvol genoeg geleefd hebt en ook niet optimaal gebruik gemaakt hebt van de talenten en mogelijkheden die je hebt gekregen.

Als de man weer enigszins bij zinnen is, zegt hij bijna hakkelend: “Maar dat kan je… dat kan je toch van zoveel mensen zeggen, dan komt er toch bijna niemand de hemel in?!” Daar heb je inderdaad gelijk in, antwoord Petrus. Sterker nog, er is helemaal geen hemel! De hemel is waar u zojuist vandaan bent gekomen. Althans, daar had hij kunnen zijn. Het paradijs is namelijk geen plaats, het is een innerlijke staat. In de bijbel staan niet voor niets de woorden van Jezus opgetekend: “het rijk der hemelen is in u.” (Lucas, 17: 21).

Je hebt alle tijd gehad om je talenten te ontdekken, en deze in te zetten. Als kind lieten we je ervaren hoe de paradijselijke staat flow voelde, maar langzaamaan werd deze paradijselijke staat steeds moeilijker te vinden voor je. Je vertrouwde niet meer op je eigen ervaring, maar deed precies wat je werd opgedrongen op je school, in je werk en door de overheid. Zelfs de vreugde voor je hobby voetbal liet je door je coaches afnemen.

Je durfde het risico niet te nemen om je dromen achterna te gaan. Je gaf je dromen op en ging voor zekerheid. Je vertrouwde meer op het oordeel van zogenaamde experts, dan op je innerlijke gevoel. Je deed wat sociaal wenselijk was en wat de overheid je aan regels opdrong, ook al voelde dit niet goed voor je. Je verloor stapje voor stapje het contact met jezelf, je omgeving en de binding met het leven. Het kind in je verdween steeds meer naar de achtergrond. Je voelde nergens meer echt inspiratie voor en verloor de nieuwsgierigheid naar het leven.

Hoewel je alles had, en de maatschappij je betitelde als succesvol, was je nooit echt gelukkig en doofde het vuur langzaam in je uit. Je hebt alle tijd en kansen gehad om zelf de hemel op aarde te scheppen. Nu je ons ontmoet is het helaas te laat.

Leef jij al je mooiste leven? Ontdek in 2023 jouw unieke talenten en drijfveren en klik hier voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling naar meer flow!