fbpx

naar effectief leiderschap

Systematisch werken aan leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling

De vraag ‘Heeft een team een leider nodig?’ leidt vaak tot levendige discussies. Hoewel steeds meer organisaties zelfsturende teams willen is het een feit dat de meeste teams nog altijd een (team)leider hebben. Iemand die aan- en bijstuurt, als centraal aanspreekpunt fungeert en waar nodig knopen doorhakt. Effectief leiderschap bepaalt voor 70% de toekomst van de organisatie

Effectief leiderschap maakt het mogelijk om adequaat in te spelen op de complexe en razendsnel veranderende omgeving. Maar wat is goed leiderschap? Over welke vaardigheden beschikt een goede leider? Wat betekent dat voor de praktijk van alledag? En hoe brengt een leider de mensen en organisatie vooruit?

Lees hier meer over leiderschapsontwikkeling.

 

LEIDER VERSUS MANAGER

Leiders en managers: Ze geven toch beide leiding? Wat is het verschil?  

Leiders zijn mensen die het voortouw nemen en zien vaak mogelijkheden die anderen niet zien. Een geboren leider weet aan te sturen op zaken die er nog niet zijn. Ze denken out of the box. Ze zijn visionair, denken vooruit en anticiperen op de toekomst. Bovendien weten leiders mensen te betrekken en mee te nemen in het proces. Zij geven anderen vertrouwen, een rol en zijn duidelijk in wat er van anderen verwacht wordt. Leiders dwingen doorgaans respect af en stralen een bepaalde overtuigingskracht uit.

Managers weten goed een organisatie te besturen en te controleren. Ze kunnen goed analyseren en werken systematisch. Ze kunnen goed analyseren en richtlijnen opzetten. Managers halen hun autoriteit meer uit hiërarchie.  

Leiderschapsstijlen

Er zijn verschillende leiderschapsstijlen: Situationeel, visionair, transactioneel, verbindend, gedeeld, coachend, transformationeel, dienend, duurzaam, gepassioneerd, participerend leiderschap en meer.

Transformationeel leiderschap wordt over het algemeen beschouwd als de meest succesvolle leiderschapsstijl, dat volgelingen stimuleert boven verwachting te laten presteren.

Onderzoekers en ervaringsdeskundigen geven aan dat authenticiteit het belangrijkste van leiderschap is. Een authentieke leider kent zichzelf en weet wat de situatie, de organisatie en de mensen van hem of haar nodig hebben. Authenticiteit vormt het fundament van leiderschap. Het is een keuze voor echtheid, die vraagt om zelfinzicht, kwetsbaarheid en het herkennen en omarmen van je ego én je schaduwkant.

Nieuw Leiderschap!

Leiders van de toekomst beschikken over kwaliteiten en vaardigheden om effectief om te gaan met de condities van de nieuwe tijd. Mensen die floreren door uitdagingen, een zinvolle bijdrage willen leveren en in staat zijn te stimuleren en verbinden. Daar krijgen medewerkers werkgeluk van.

Effectieve leiders hebben ten eerste goed inzicht in zichzelf, maar ook inzicht in de context en hun mensen. Ze hebben een sterke visie die in lijn is met de visie, missie en strategie van de organisatie. Zij spelen effectief in op uiteenlopende ontwikkelingen en veranderingen. Hebben inzicht in en positieve invloed op de organisatiecultuur. En weten het beste uit hun mensen en teams te halen door hun leiderschapsstijl effectief af te stemmen op de mensen aan wie zij leiding geven.

   

  Naar bevlogenheid en betere prestaties

  De meest succesvolle organisaties weten dat investeren in het werkgeluk en de bevlogenheid van medewerkers loont. Want gelukkige en bevlogen medewerkers presteren beter, krijgen minder vaak een burn-out, zijn innovatiever, zorgen voor blije klanten enzovoorts.

  Leiders hebben een belangrijke rol als het gaat om het bevorderen van bevlogenheid, werkgeluk en prestaties. Effectieve leiders:
   

  • inspireren en stimuleren medewerkers om hun talenten te ontdekken
  • kunnen de motivatie van mensen met verschillende drijfveren stimuleren
  • waarderen, respecteren en benutten diversiteit
  • bieden ondersteuning zonder mensen afhankelijk te maken
  • geven mensen vertrouwen en ruimte om te experimenteren

  Leiderschapsontwikkeling in drie stappen

  Stap 1:
  Zelfinzicht als leider

  Leiders die stevig in hun schoenen staan beantwoorden moeiteloos de volgende vragen:

  • Wat zijn mijn persoonlijke leiderschapskwaliteiten en valkuilen?
  • Wat is mijn leiderschapsstijl?
  • Wat is echt belangrijk voor me? Wat zijn mijn drijfveren, wat is mijn purpose en wat wil ik nalaten?
  • Hoe zien anderen mij als leider?

   Stap 2:
   Inzicht in de context en
   de mensen

   Effectieve leiders hebben naast een goed beeld van zichzelf als leider, inzicht in de context en hun mensen. Steeds vaker zijn de meest succesvolle organisaties, organisaties die hun medewerkers centraal stellen.

   Stap 3:
   Persoonlijk leiderschap

   Voor leiderschapsontwikkeling is persoonlijk leiderschap essentieel. Effectieve leiders hebben het vermogen om te zien waar ze naartoe willen en te doen wat nodig is om daar te komen. Ze bepalen dus eerst de koers voor zichzelf en kijken daarna hoe ze anderen op hun koers kunt brengen.

   Start direct met leiderschapsontwikkeling