fbpx

Vernieuwing in Teamontwikkeling

Succesvolle teams werken continue aan teamontwikkeling

Vernieuwing in Teamontwikkeling

In deze dynamische tijd is het nodig dat teams proactief en bevlogen zijn om te innoveren, de concurrentie aan te gaan en in te spelen op de snel veranderende omgeving. Hoewel succesvolle teams sterk afhankelijk zijn van de individuele inbreng van de teamleden is een team meer dan de som der delen.

Teamontwikkeling leidt tot hogere prestaties, meer werkgeluk, beter samenwerken, effectiever communiceren, betere service aan klanten en effectiever in spelen op verandering. Voor succesvolle teams is teamontwikkeling een vast onderdeel van het werk. Het is dus niet iets dat je alleen inzet als je team een probleem ervaart. Je hoeft namelijk niet ziek te zijn om beter te worden. Alles over het hoe, wat en waarom van teamontwikkeling lees je hier.

Voorkomen is beter dan genezen

Veel teams gaan pas aan de slag met teamontwikkeling zodra er problemen zijn: de communicatie is niet optimaal, afspraken worden niet nagekomen, het vertrouwen in elkaar is laag, teamleden voelen zich niet gewaardeerd en/of gehoord, men durft elkaar geen eerlijke feedback te geven, de doelstellingen worden niet behaald, er is een rotte appel in het team en ga zo maar door. Succesvolle teams werken echter proactief en systematisch aan teamontwikkeling. Daarnaast levert een goede relatie met je teamgenoten een belangrijke bijdrage aan werkgeluk.

Teamontwikkeling gaat o.a. over:

 • Inzicht in elkaars talenten, persoonlijkheid, kwaliteiten en valkuilen
 • Het herkennen, waarderen en benutten van verschillen
 • Inzicht in teamcultuur en teamdynamiek
 • Vergroten van teamcapaciteiten en teameffectiviteit
 • Bevorderen van teamboosting gedrag
 • Teamflow creëren

Wat maakt een succesvol team?

Een groep individuen is niet zomaar een goed functioneren team. In een high performance team werken de juiste mensen op het juiste moment aan het juiste vraagstuk. Goed functionerende teams hebben in de eerste plaats een gezamenlijk doel. Het team maakt optimaal gebruik van de talenten, kwaliteiten en energie. Er wordt goed samengewerkt, duidelijk gecommuniceerd, er is vertrouwen en de sfeer is goed.

Teamboosters
In essentie zijn de individuele inbrengen de bouwstenen van teamwerk. Toch kan het zijn dat het ene teamlid een grotere impact heeft dan de ander doordat hij of zij meer teambooster-gedrag laat zien. Het ene gedrag heeft namelijk een positievere impact op het team, dan het andere gedrag. Voorbeelden van teamplayer gedrag zijn: teamleden stimuleren, de verbinding tussen teamleden versterken, initiatief nemen etc. 

Teamflow creeren!

De meeste optimale staat waarin een team zich kan begeven is die van teamflow. Teamflow is een ervaring waarin alle teamleden tijdens de uitvoering van hun taken samen flow ervaren. Het betreft een optimale samenwerking die gekenmerkt wordt door:

 • Het met elkaar ervaren van een gevoel van eenheid, alsof het team één handelend organisme is;
 • Het ervaren van een gevoel van gezamenlijke vooruitgang, waarbij teamleden moeiteloos op elkaar voortbouwen en het gevoel krijgen dat ze boven hun eigen kunnen presteren;
 • Het gevoel van elkaar wederzijds vertrouwen met een overtuiging dat de gezamenlijk taak met goed resultaat volbracht gaat worden.
 • Het gevoel hebben de gezamenlijke taak met een holistische focus uit te voeren. De teamleden voeren de persoonlijke taken, die passen in het geheel en het na te steven (hoger) doel van het team, geconcentreerd uit.

 

Voordelen van teamflow

In teamflow ondersteunt men elkaar in het creëren en vasthouden van de ideale teamdynamiek die wordt gevormd door de aanwezigheid van de teamflow voorwaarden. Indien deze voorwaarden allen aanwezig zijn is de kans op het ervaren van de vier kenmerken van teamflow het grootst.

De voordelen van teamflow zijn: betere teamprestaties, creativiteit, ontwikkeling, verlangen om samen nieuwe uitdagingen aan te gaan, positieve sfeer, betekenisvolle ervaring, voldoening en geluk.

 

Teamontwikkeling in drie stappen

Stap 1:
Teamanalyse:
waar staat het team op dit moment?

Het maken van een teamanalyse is het startpunt van elke succesvolle teamontwikkeling interventie. Voor een goede teamanalyse kijk je naar:

 • TeamkwaliteitenTeamrollen
 • TeamcultuurTeamdynamiek
 • Aanwezigheid van Teamflow voorwaarden
 • De teamfase waarin het team zich bevindt
 • De context waarbinnen het team functioneert

Stap 2:
Behoefteanalyse:
waar wil het team naartoe?

Stap 2 is het maken van een behoefteanalyse: wat is er nodig om het team optimaal te laten functioneren? Next Talent biedt verschillende instrumenten om de belangrijkste ontwikkelbehoeften van het team boven tafel te krijgen. 

Stap 3:
Interventie inzetten:
hoe gaat het team zich versterken?

Met de teamanalyse en ontwikkelbehoeften als vertrekpunt worden effectieve interventies ingezet. Omdat elk team uniek is en andere behoeften heeft is het programma voor teamontwikkeling altijd maatwerk.

Start direct met teamontwikkeling