Doel van de test

Wat zijn jouw talenten? Wanneer ben jij op je best? Waar haal jij voldoening uit? Waar kun jij echt goed in worden? De Next Talent Talententest geeft inzicht in je persoonlijke talenten, hoe je deze kunt ontwikkelen en optimaal benutten in je werk, studie en vrije tijd. Deze inzichten zullen je helpen bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Wetenschappelijke basis

De Next Talent Talententest heeft een degelijke wetenschappelijke basis en is gebaseerd op de sterke kanten-benadering, dat haar oorsprong heeft in de positieve psychologie (Selignman, Csikszentmihalyi). De kern van deze benadering is dat je niet alleen moet werken aan je tekortkomingen, maar vooral ook aandacht moet besteden aan je talenten en sterke punten. In de Verenigde Staten wordt op universiteiten, hogescholen en in bedrijven al veel met deze benadering gewerkt. Wetenschappelijk onderzoek toont een positief effect aan op de motivatie, het zelfvertrouwen, inzet, de prestaties van studenten / medewerkers en het welbevinden van de deelnemers.

Het assessment

De Next Talent Talententest is een online assessment dat persoonlijke talenten in kaart brengt. De talenten in de Next Talent Talententest zijn positief geformuleerde persoonlijke eigenschappen die relevant zijn in een werk- of studiesituatie. Door middel van een intelligent computerprogramma worden de omschrijvingen van de talenten steeds paarsgewijs aangeboden. Je zult een gedwongen keuze moeten maken. Na honderd gedwongen keuzes rapporteert ons programma jouw top 5 talenten. Het assessment is tijdsgebonden. Je hebt 30 seconden voor elke keuze, dus vertrouw op jouw eerste antwoord. Gemiddeld duurt het voltooien van de Next Talent Talententest zo’n circa 30 minuten.

Competentie versus talenten ontwikkeling

De talentenbenadering werkt op een vergelijkende manier als de competentiebenadering, maar vanuit een andere invalshoek. Bij de talentenbenadering richt men zich op het beter leren kennen, het effectiever gebruiken en ontwikkelingen van talenten. Competentie ontwikkeling is vooral gericht op het behalen van een vereist niveau van functioneren. Het gaat erom de in het competentieprofiel beschreven norm te behalen. De talentenbenadering is vooral gericht op het bevorderen van optimaal functioneren. Het is een benadering voor opleiding, werk en ontwikkeling die sterk intrinsiek motiverend is.

Ga naar de Test